0 (232) 366 25 52 tr Türkçe

Bordro Hizmetleri

 • İşe Giriş - İşten Ayrılış Bildirgesinin SGK ya süresi içinde bildirilmesi
 • Maaş Hesaplamaları
 • Ücret Hesap Pusulalarının tarafınıza mail ile ulaştırılması,
 • Maaş Ödemelerine ilişkin Banka liste işlemleri
 • Avans listelerinin oluşturulması,
 • Bankaya transfer liste işlemleri,
 • BES İşlemleri
 • İşten Çıkış bordrosunun hesaplanması,
 • Tazminat ve ihbar bordroları
 • MUHSGK 1003A, 1003B işlemleri
 • Bordro Tahakkuk İcmalleri
 • Raporlu personel onay işlemleri
 • Yıllık İzin Bakiyesinin Takibi,
 • Türkiye İş Kurumu aylık işgücü çizelgesi işlemleri
 • Aylık bordro tutarlarının; maliyet merkezlerine uygun olarak dağıtılması, muhasebe kayıtlarının hazırlanması.