0 (232) 366 25 52 tr Türkçe

Bordro Eğitimi

BordroTR Bordro Danışmanlık Hizmetleri profesyonel olarak, firmaların ihtiyaç duyacağı bordrolama işleri ile ilgili eğitimi, firmanızda ve size özel sunmaktadır.Bu bağlamda,

Bordrolama eğitiminde şirketlerin insan kaynaklarında bordrolama ve personel özlük işleriyle uğraşan ya da bu alanda görevlendirilmek istenen personellerinize yönelik olarak gerekli tüm bilgiler uygulamalı olarak sunulmaktadır. Bu eğitim örneklerle desteklenerek bilginin daha kalıcı olması hedeflenmektedir.

Eğitimin içeriğinde özetle;
- Katılımcılara mevzuat ve yasal gereklilikler ışığında bordro hazırlanması,
- Yapılan bordroların kontrolünün yapılması,
- Güncel örneklerle bilgiyi sağlamlaştırmak. yer almaktadır. Eğitim konuları aşağıda detaylı belirtilmiştir.

Bordro Eğitimine kimler katılmalı;

İnsan Kaynakları, Personel işleri, Müdürleri, Yöneticileri, Uzman, Uzman Yrd. , Eleman ve tüm İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları,Mali Müşavirler, SMMM’ler ve firmaların Bordro ve Personel İşlerini yürüten Muhasebe yetkilileri ve çalışanları, İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi konusunda görevlendirilmek istenen veya atanan personelleriniz ve tüm Firma sahipleri katılabilir.

Eğitim Konuları;
 • Bordrolama konusunda genel bilgilendirme
 • Bordro nedir? Hukuki Dayanakları nelerdir?
 • Ücret bordrosu nedir?Maaş bordrosu nedir?
 • Bordroda asgari bulunması gereken bilgiler nelerdir?
 • Bordroların imzalatılma zorunluluğu,
 • Bordronun bölümleri
 • Net Ücretten Brüt, Brüt ücretten net ücreti bulma,
 • Ücret ile ilgili kavramların açıklanması
 • Ücret Nedir?Ücrete ilişkin kanun maddeleri
 • Fazla Çalışma Ücretleri,
 • Asıl Ücret, Giydirilmiş Ücret,
 • Brüt/Net Ücret, Aylık Ücret, Ayni Nakdi Ücret, Günlük Saatlik Ücret,
 • Ücret Şekilleri,
 • Zaman esasına dayalı ücret şekilleri,
 • Asgari ücret kavramı ve asgari ücret tutarları,
 • Tatil Çalışma Ücretleri,
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri
 • Ücretli İzin Kavramı ve Ücretli İzin Türleri,
 • Ücretsiz İzin Kavramı ve Ücretsiz İzin türleri
 • Fazla Çalışma Ücreti,
 • Fazla Sürelerle Çalışma Ücreti,
 • Vergi ve SGK Muafiyetleri,
 • Ücretin korunması ilkesi, Taksitli Borçlar, İcralar
 • Sakatlık İndirim tutarları
 • Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?
 • Asgari Geçim İndirimi oranları ve tutarları
 • Prime esas Kazanç Nedir?
 • Taban ve Tavan Ücret
 • Sigorta kolları ve Sigorta Prim Oranları,
 • Vergi, SGK ve D.V ne tabi olan olmayan kazançlar,
 • İşçilere Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi
 • Emekli Çalışanların Bordro hesaplaması,
 • Çırak ve Stajer Ücretleri ve bordrolanması
 • Çırak ve Stajer Ücretinin Vergi Boyutu
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı hak etme koşulları,
 • Kıdem Tazminatı Hesaplaması,
 • İhbar Tazminatı Hesaplaması,
 • İbraname nedir? Nasıl Düzenlenir,
 • Engelli Teşviği, Sağlanan Fayda, Teşvikten yararlanma şartları, Kapsam
 • İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim teşviki, Sağlanan Fayda, Teşvikten yararlanma şartları, Kapsam
 • 4447 geçici 10.Md.6111 Teşviki,Sağlanan Fayda, Teşvikten yararlanma şartları, Kapsam
 • Yürürlükte olan diğer teşvikler

Eğitim Bireysel Ön Kayıt Formu

Bu işlem ücretsizdir. Ücret ödemeleri kesin kayıt işleminde yapılır